Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Manipulirovanii
by Sheinov Viktor Pavlovich

Viktor Sheinov â€" odin iz samykh avtoritetnykh russkoiazychnykh psikhologov, priznannyi ekspert v oblasti psikhologicheskogo vliianiia. Novaia kniga avtora rasskazyvaet o priemakh neirolingvisticheskogo programmirovaniia (NLP), ispolzuemykh v ubezhdenii, a takzhe v ...

by n/a

The following description is in Russian (transliterated), followed by an automated English translation. We apologize for inaccuracies in the computer-generated English translation. Please feel free to contact us for an ...

by n/a

The following description is in Russian (transliterated), followed by an automated English translation. We apologize for inaccuracies in the computer-generated English translation. Please feel free to contact us for an ...

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine