Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Metafizigi
by Yýldýrým Ilhan, Haldun Seker, Rauf Atilla Polat, Rauf Atilla Polat Mustafa Gunes

"Surekli tok olmak, bircok hastaligi tahrik eder. Ilihi hikmetlere perde olur. Cenib-i Allah bir kuluna ihsanda bulunursa; ona az yemeyi, az uyumayi, az konusmayi nasip eder. Az yemeyen insan fikir ...

by Haci Sağlık

İbn Sînâ, çağının neredeyse bütün bilimleriyle meşgul olmuş ve bu alanlarda birçok önemli eser kaleme almış bir filozoftur. Onun, eserlerinde en çok işlediği alan ‘varlığı sırf varlık olması’ açısından ele ...

by Sadreddin Konevi

Tasavvuf tarihinde Allah-âlem ilişkisini, dolayısıyla varlığın meydana gelişini ve işleyişini, akla dayalı ilmî yöntemlerden farklı olarak hocası Muhyiddin İbnü'l-Arabî gibi keşf ve ilhamdan kaynaklanan mistik sezgiyle açıklayan Sadreddin Konevî, varlığı ...

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine