Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Metafizigi
by Mustafa Karnas

Pusulasi olmayan bir gemi gibi, hesapsizca, nereye, nasil gidecegini, hangi limana demir atacagini bilmeyen gemiler gibidir Insanlar fizikler eger onune belli bir hedef ve yontem koymazlarsa. Bizler boyle zayif bir ...

by Haci Sağlık

İbn Sînâ, çağının neredeyse bütün bilimleriyle meşgul olmuş ve bu alanlarda birçok önemli eser kaleme almış bir filozoftur. Onun, eserlerinde en çok işlediği alan ‘varlığı sırf varlık olması’ açısından ele ...

by Haci Sağlık

İbn Sînâ, İslam düşünce tarihinde yetişmiş olan en önemli filozoflardan biridir. Değişik alanlarda onlarca eser kaleme alan filozofun önemli eserlerinden biri de Dânişnâme-i ‘alâî’dir. Bu eser, İbn Sînâ’nın Meşşaî felsefesini ...

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine