Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Neftegazonosnost
by Il'ya Entsov

V prednadvigovoy zone vuktyl'skogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya, avtorom vydelyayutsya Fomenskie rify i struktury ikh oblekaniya. V rassmatrivaemykh tolshchakh ustanovleny raznogo roda neftegazoproyavleniya. Pri oprobovanii bashkirskikh otlozheniy v skvazhine 301-Vuktyl, poluchen promyshlennyy ...

by Edited by

Geologiia i neftegazonosnost' tsentral'noi chasti Zapadno-Sibirskoi nizmennosti.. Publisher: Nauka, Place: Moscow, Year: 1968 yr., Pages: 22 pp.. Paperback

by Edited by

Tektonika i neftegazonosnost' mezo- i kainozoia Uzbekistana.. Publisher: Nauka, Place: Tashkent, Year: 1962 yr., Pages: 142 pp., Tirage 1000 copies.. Hardcover

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine