Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Raskrsca
by Zoran Avramovic

Knjiga Knjizevna raskrsca: identitet, Andric, Crnjanski polazi od pretpostavke da knjizevnost, pored mitologije i pravoslavne vere, ima kljucnu ulogu u sistemu srpske kulture. Ova knjiga razmatra pojmovna sredstva pomocu kojih ...

by SRETEN PETROVIC

by Milan Tripkovic

Ova knjiga nastala je kao rezultat rada na projektu Socijalno-ekonomske i kulturne karakteristike i potencijali Vojvodine kao Ĩinilac regionalnog povezivanja i integracije u Evropu, koji finansira Ministarstvo za nauku, tehnologije ...

Search: raskrsca srbije
Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine