Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Regionala
by Vadims Krasko, Viktors Voronovs

Sociālekonomisko faktori būtiski ietekmē Latvijas un tās reģionu patērētāju uzvedību. Pētījuma zinātniskā novitāte: 1. Pamatojoties uz veikto pētījumu, autori sistematizēja jēdziena „patērētāju uzvedība” mūsdienu teorētiskās pieejas un, balstoties uz tām, ...

by HANS FRIEDRICH ECKEY

Search: regional konomie

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine