Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Sinemasinda
by Kadriye Töre Özsel

Walt Disney animasyon filmleri arasından seçilen altı film üzerinden, 2010 öncesi ve sonrasında kadın karakterlerin temsili açısından bir farkın gözlenip gözlenmediği karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma için 2010 öncesinden üç film ...

by Mehmet Özen

Resim sanatı, daha geniş kapsamı ile plastik sanatlar, benzeştiği ya da ayrıştığı noktalarla ya da karşılıklı etkileşimlerle sinema sanatıyla çok yakın bir ilişki içindedir. Temel ayrışma noktası ise durağanlık ve ...

by Ipek Boğatur

Bu çalışmada “Alman Sineması’nda Dünden Bugüne Türkiye Kökenli Kadın Temsilleri”, ulusötesilik ve melez kimlik kavramı bağlamında incelenmiştir. Çalışmaya Türkiye’den Almanya’ya göçün kronolojisi ve göçün başlangıcından günümüze kadar Almanya’daki Türkiye kökenli ...

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine