Ebook PDF Search Engine
Home | PDF Viewer | PDF Toolbar | About PDF
Sortovogo
by Aleksey Vinogradov

V monografii obobshcheny teoreticheskie razrabotki, vypolnennye avtorom v 2002-2013 godakh. Vypolnen sistemnyy analiz tekhnologii proizvodstva kachestvennykh sortovykh profiley iz nepreryvno-litoy zagotovki. Izlozhen novyy podkhod k modelirovaniyu proizvodstvennogo protsessa sortovoy prokatki ...

by n/a

The following description is in Russian (transliterated), followed by an automated English translation. We apologize for inaccuracies in the computer-generated English translation. Please feel free to contact us for an ...

by n/a

The following description is in Russian (transliterated), followed by an automated English translation. We apologize for inaccuracies in the computer-generated English translation. Please feel free to contact us for an ...

Home | About Us | Terms and Conditions | DMCA | Contact Us | Link to Us
© 2009-2017 Ebook PDF Search Engine